Regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU ŚWIĄTECZNEGO POPISZ SIĘ... PISANKĄ! SKOCZÓW 2020 VIII EDYCJA

 

 

I. PRZEPISY OGÓLNE

1. Organizatorami konkursu świątecznego „POPISZ SIĘ... PISANKĄ” jest Miejskie Centrum Kultury „Integrator” oraz Portal Śląska Cieszyńskiego Ox.pl.

2. Celem Konkursu jest: - kultywowanie zwyczaju tworzenia pisanek, - rozwój wrażliwości twórczej uczestników Konkursu, - aktywizacja społeczności lokalnej, - poszerzenie wiedzy na temat intersujących motywów skoczowskich, - promocja twórczości mieszkańców gminy Skoczów.

3. Konkurs organizowany jest dla wszystkich mieszkańców gminy Skoczów.

4. Uczestnicy konkurują ze sobą tworząc pisankową fotografię na bazie opracowanego przez Organizatora szablonu, zawierającą w sobie ciekawy motyw skoczowskiego krajobrazu.

5. Przekazanie pisankowych fotografii na konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym regulaminie.

6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia nieznacznych zmian w regulaminie w celu usprawnień organizacyjnych.

II. PRZEPISY DOTYCZĄCE KONKURSOWYCH PARC, TERMINARZ

1. Każdy uczestnik może wykonać 1 fotografię z wykorzystaniem szablonu, który można pobrać na stronie internetowej Organizatora: www.mckskoczow.pl, jak również odebrać w siedzibie głównej MCK „Integrator” (ul. Mickiewicza 9, I piętro, pok. nr 11).

2. Każdy uczestnik powinien dodatkowo zapoznać się z filmikiem instruktażowym, prezentowanym na stronie Organizatora, jak i na jego profilu FB, by dowiedzieć się jak poprawnie przygotować pracę konkursową.

3. Wykadrowaną przestrzeń, poprzez wycięty kształt pisanki w szablonie, może stanowić widok skoczowski, detal architektoniczny, przyroda, osoby (np. rodzina) itd. Warunkiem jest wykonanie zdjęcia na terenie gminy Skoczów.

4. Pisankową fotografię w formie pliku o rozszerzeniu jpg, należy przesłać drogą mailową na adres: wojciech.grajewski@mckskoczow.pl w terminie od 23–27 marca br., do godz. 16.00.

5. Pisankowe fotografie dostarczone po terminie nie będą brane pod uwagę w Konkursie.

6. Pisankowa fotografia (w formie pliku o rozszerzeniu jpg.) powinna być podpisana imieniem, nazwiskiem i wiekiem autora wg wzoru – NazwiskoImięWiek.jpg:, np.: KowalskiJan13.jpg.

7. W mailu, oprócz załącznika – fotografii, należy podać: a) imię i nazwisko autora, b) wiek autora, c) nr tel. d) dokładne miejsce, gdzie wykonano zdjęcie oraz krótki opis, co przedstawia.

8. Jeden autor wykonuje jedno zdjęcie. Wykluczone jest przesyłanie jednej fotografii jako pracy zbiorowej.

9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dyskwalifikowania pisankowych fotografii niespełniających wymienionych wyżej wymogów.

8. Pisanki ocenią internauci w głosowaniu internetowym, które będzie prowadzone na Portalu Śląska Cieszyńskiego Ox.pl od 01–07 kwietnia br. do godz. 17.00. Wyłoni ono jednego zwycięzcę.

10. Ogłoszenie wyników będzie miało miejsce 08 kwietnia br. na Portalu Śląska Cieszyńskiego Ox.pl oraz na profilu FB i stronie internetowej MCK „Integrator”.

11. Zwycięska pisanka będzie widnieć na bannerze, umieszczonym w okolicy Teatru Elektrycznego (ul. Mickiewicza 3) wraz z imieniem i nazwiskiem wykonawcy oraz świątecznymi życzeniami. Banner będzie prezentowany w okresie Świąt Wielkanocnych.

12. Organizatorzy uzyskują prawo do umieszczania dostarczonych na konkurs pisankowych fotografii (wraz z imieniem i nazwiskiem autora) na profilu FB i stronie internetowej Miejskiego Centrum Kultury „Integrator”, Portalu Śląska Cieszyńskiego Ox.pl oraz oficjalnej stronie Skoczowa i jego profilu FB, jak również w lokalnej prasie.

13. Przesłanie na Konkurs pisankowej fotografii zawierającej wizerunek osób trzecich jest równoznaczne z oświadczeniem jej autora, że posiada on i wyraża zgodę na upublicznienie wizerunku osób znajdujących się na zdjęciu.

14. Zgłoszenie do udziału w Konkursie jest jednoznaczne z zapoznaniem i zaakceptowaniem ogólnego obowiązku informacyjnego – RODO obowiązującego w MCK „Integrator” (www.mckskoczow.pl).

Organizator

© Copyright 2019 OX.PL
wykonanie OPTIMAL IT
Wróć do